Chọn Tuổi Xông Đất

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần

file.519794 Gia chủ sinh năm 1974 Giáp Dần, năm 2015 nên nhờ những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1954; 1966; 1983; 1963; 1971; 1975; 1952; 1955; 1962; 1967. Chọn Năm sinh cho người tuổi Giáp Dần 1974. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1973 Quý Sửu

file.516255 Gia chủ sinh năm 1973, Quý Sửu, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1953; 1975; 1983; 1952; 1974; 1966; 1948; 1960; 1965; 1968. Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho tuổi Quý Sửu. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1972 Nhâm Tý

file.516083 Gia chủ sinh năm 1972 Nhâm Tý, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1952; 1983; 1953; 1974; 1967; 1975; 1982; 1947; 1957; 1964. Ảnh minh họa Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1952 (Nhâm Thìn – Tràng

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

file.515457 Gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1975; 1990; 1947; 1983; 1953; 1960; 1963; 1966; 1968; 1977. Ảnh minh họa Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1975 (Ất Mão – Đại

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1971 Tân Hợi

file.515742 Gia chủ sinh năm 1971 Tân Hợi, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1966; 1990; 1974; 1976; 1946; 1952; 1960; 1963; 1975; 1991. Ảnh minh họa Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1966 (Bính Ngọ – Thiên

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân

20150212153807-e968 Gia chủ sinh năm 1968 Mậu Thân,năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1966; 1975; 1978; 1987; 1948; 1956; 1957; 1963; 1967; 1983. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1966 (Bính Ngọ – Thiên thượng

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

file.518348 Gia chủ sinh năm 1969 Kỷ Dậu, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1964; 1952; 1966; 1974; 1978; 1954; 1956; 1967; 1986; 1990. Ảnh minh họa Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1964 (Giáp Thìn – Phú