Chọn Tuổi Xông Đất

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ

file.517551 Gia chủ sinh năm 1966 Bính Ngọ, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1955; 1963; 1967; 1971; 1974; 1975; 1983; 1953; 1993, 1954. Ảnh min họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1955 (Ất Mùi

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi

file.517804 Gia chủ sinh năm 1967 Đinh Mùi, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1954; 1966; 1975; 1952; 1962; 1992; 1955; 1963; 1967; 1974. Ảnh min họa Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1954 (Giáp Ngọ – Sa

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn

20150209160943-663d Gia chủ sinh năm 1964 Giáp Thìn, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1947; 1954; 1956; 1957; 1959; 1969; 1992; 1993; 1995. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1947 (Đinh Hợi –

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ

20150210161614-7fe7 Gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ, năm 2015 nên chọn những người sau đây xông nhà, đất: 1990; 1954; 1957; 1960; 1963; 1970; 1978; 1987; 1993. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng đánh giá mức độ tốt theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1990 (Canh Ngọ – Lộ bàng thổ) – Ngũ hành

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần

file.516744 Gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1947; 1990; 1983; 1967; 1975; 1952; 1954; 1960; 1966; 1974. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1947 (Đinh Hợi

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1963 Quý Mão

file.517319 Gia chủ sinh năm 1963 Quý Mão, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1983; 1990; 1966; 1968; 1975; 1946; 1947; 1953; 1974; 1982. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1983 (Quý Hợi

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu

file.516255 Gia chủ sinh năm 1961 Tân Sửu, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1953; 1956; 1983; 1986; 1948; 1952; 1964; 1966; 1974; 1957. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo mức giảm dần từ trên xuống: 1953 (Quý Tỵ