Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần

Gia chủ sinh năm 1974 Giáp Dần, năm 2015 nên nhờ những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1954; 1966; 1983; 1963; 1971; 1975; 1952; 1955; 1962; 1967.

tuổi giáp dần
Chọn Năm sinh cho người tuổi Giáp Dần 1974. Ảnh minh họa

Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống:

Năm sinh 1954- tuổi Giáp Ngọ – Ngũ hành Sa trung kim

– Ngũ hành của tuổi Giáp Ngọ là Kim tương sinh với mệnh Thủy của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim không sinh, không khắc với mệnh Kim của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của người sinh năm 1954 là Giáp không tương hợp, không xung khắc với can Giáp của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ tương hợp với Dần của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm 2015 là Mùi tương hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Năm sinh 1966 (Bính Ngọ – Thiên thượng thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của chủ nhà, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Giáp của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ tương hợp với Dần của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm 2015 là Mùi tương hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Năm sinh 1983 (Quý Hợi – Đại hải thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của chủ nhà, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Giáp của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của người xông nhà là Hợi tương hợp với Dần của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm 2015 là Mùi tương hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Năm sinh 1963 (Quý Mão – Kim bạch kim)

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim không sinh, không khắc với Kim của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của người xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Giáp của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của người xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Dần của chủ nhà, chấp nhận được
– Địa chi của năm 2015 là Mùi tương hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1971 (Tân Hợi – Xuyến thoa kim)

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim không sinh, không khắc với Kim của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của người xông nhà là Tân không tương hợp, không xung khắc với Giáp của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm 2015 là Ất xung khắc với Tân của người xông nhà, không tốt
– Địa chi của người xông nhà là Hợi tương hợp với Dần của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm 2015 là Mùi tương hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1975 (Ất Mão – Đại khê thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của chủ nhà, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Giáp của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Ất của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của người xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Dần của chủ nhà, chấp nhận được
– Địa chi của năm 2015 là Mùi tương hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1952 (Nhâm Thìn – Tràng lưu thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của chủ nhà, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Giáp của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của người xông nhà là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Dần của chủ nhà, chấp nhận được
– Địa chi của năm 2015 là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thìn của người xông nhà, chấp nhận được

Đánh giá: 14/20 (Khá)

Năm sinh 1955 (Ất Mùi – Sa trung kim)

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim không sinh, không khắc với Kim của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của người xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Giáp của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Ất của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của người xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Dần của chủ nhà, chấp nhận được
– Địa chi của năm 2015 là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được

Đánh giá: 14/20 (Khá)

Năm sinh 1962 (Nhâm Dần – Kim bạch kim)

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim không sinh, không khắc với Kim của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Giáp của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của người xông nhà là Dần không tương hợp, không xung khắc với Dần của chủ nhà, chấp nhận được
– Địa chi của năm 2015 là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Dần của người xông nhà, chấp nhận được

Đánh giá: 14/20 ( Khá )

Năm sinh 1967 (Đinh Mùi – Thiên thượng thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của chủ nhà, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Giáp của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của người xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Dần của chủ nhà, chấp nhận được
– Địa chi của năm 2015 là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được

Đánh giá: 14/20 (Khá)

(Theo tuvisomenh)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>