Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1975 Ất Mão

Gia chủ sinh năm 1975 Ất Mão, năm 2015 nên nhờ những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1970; 1983; 1954; 1955; 1963; 1966; 1967; 1975; 1953; 1962.

Chọn tuổi xông nhà
Chọn người xông nhà hợp với người tuổi Mão 1975. Ảnh minh họa

Dưới đây là bảng phân tích cụ thể:

Năm sinh 1970 (Canh Tuất mệnh Xuyến thoa kim)

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim không sinh, không khắc với Kim của người xông nhà, tạm được
– Thiên can của người xông nhà là Canh tương hợp với Ất của chủ nhà, rất tốt
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất tương hợp với Canh của người xông nhà, rất tốt
– Địa chi của người xông nhà là Tuất tương hợp với Mão của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi xung khắc với Tuất của người xông nhà, không tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Năm sinh 1983 (Quý Hợi mệnh Đại hải thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của chủ nhà, tạm được
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không tương hợp, không xung khắc với Quý của người xông nhà, tạm được
– Địa chi của người xông nhà là Hợi tương hợp với Mão của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi tương hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
Đánh giá: 16/20 ( Tốt )
Năm sinh 1954 (Giáp Ngọ mệnh Sa trung kim)

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim không sinh, không khắc với Kim của người xông nhà, tạm được
– Thiên can của người xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không tương hợp, không xung khắc với Giáp của người xông nhà, tạm được
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Mão của chủ nhà, tạm được
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi tương hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1955 (Ất Mùi mệnh Sa trung kim)

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim không sinh, không khắc với Kim của người xông nhà, tạm được
– Thiên can của người xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không tương hợp, không xung khắc với Ất của người xông nhà, tạm được
– Địa chi của người xông nhà là Mùi tương hợp với Mão của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Mùi của người xông nhà, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1963 (Quý Mão mệnh Kim bạch kim)

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim không sinh, không khắc với Kim của người xông nhà, tạm được
– Thiên can của người xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không tương hợp, không xung khắc với Quý của người xông nhà, tạm được
– Địa chi của người xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Mão của chủ nhà, tạm được
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi tương hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1966 (Bính Ngọ mệnh Thiên thượng thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của chủ nhà, tạm được
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không tương hợp, không xung khắc với Bính của người xông nhà, tạm được
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Mão của chủ nhà, tạm được
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi tương hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1967 (Đinh Mùi mệnh Thiên thượng thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của chủ nhà, tạm được
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không tương hợp, không xung khắc với Đinh của người xông nhà, tạm được
– Địa chi của người xông nhà là Mùi tương hợp với Mão của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Mùi của người xông nhà, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1975 (Ất Mão mệnh Đại khê thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của chủ nhà, tạm được
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không tương hợp, không xung khắc với Ất của người xông nhà, tạm được
– Địa chi của người xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Mão của chủ nhà, tạm được
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi tương hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1953 (Quý Tỵ mệnh Tràng lưu thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của chủ nhà, tạm được
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không tương hợp, không xung khắc với Quý của người xông nhà, tạm được
– Địa chi của người xông nhà là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Mão của chủ nhà, tạm được
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của người xông nhà, tạm được

Đánh giá: 14/20 (Khá)

Năm sinh 1962 (Nhâm Dần mệnh Kim bạch kim)

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim không sinh, không khắc với Kim của người xông nhà, tạm được
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của người xông nhà, tạm được
– Địa chi của người xông nhà là Dần không tương hợp, không xung khắc với Mão của chủ nhà, tạm được
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Dần của người xông nhà, tạm được

Đánh giá: 14/20 (Khá)

(Theo tuvisomenh)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>