Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1976 Bính Thìn

Chủ nhà sinh năm 1976 Bính Thìn, trong năm mới 2015 nên chọn những người có năm sinh như sau xông nhà, đất: 1956; 1957; 1966; 1978; 1983; 1995; 1958; 1953; 1965; 1967.

Chọn tuổi xông nhà 2015
Chủ nhà tuổi Bính Thìn có thể chọn những người sinh năm 1956; 1967;
1966…xông nhà trong năm 2015
. Ảnh minh họa

Dưới đây là phân tích cụ thể 3 tuổi tốt nhất với chủ nhà sinh năm 1976:

Năm sinh 1956 (Bính Thân – Bản mệnh Sơn hạ hỏa)

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, tạm được
– Thiên can của tuổi người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Bính của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không sinh, không khắc với Bính của tuổi người xông nhà, tạm được
– Địa chi của tuổi người xông nhà là Thân sinh với Thìn của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi không sinh, không khắc với Thân của tuổi người xông nhà, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1957 (Đinh Dậu – Bản mệnh Sơn hạ hỏa)

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi người xông nhà, tạm được
– Thiên can của tuổi người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Bính của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không sinh, không khắc với Đinh của tuổi người xông nhà, tạm được
– Địa chi của tuổi người xông nhà là Dậu tương sinh với Thìn của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi không sinh, không khắc với Dậu của tuổi người xông nhà, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1966 (Bính Ngọ – Bản mệnh Thiên thượng thủy)

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của chủ nhà, tạm được
– Ngũ hành của năm Ất Mùi là Kim tương sinh với Thủy của tuổi người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của tuổi người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Bính của chủ nhà, tạm được
– Thiên can của năm Ất Mùi là Ất không sinh, không khắc với Bính của tuổi người xông nhà, tạm được
– Địa chi của tuổi người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Thìn của chủ nhà, tạm được
– Địa chi của năm Ất Mùi là Mùi tương sinh với Ngọ của tuổi người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

(Theo tuvisomenh)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>