Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

Chủ nhà sinh năm 1977 Đinh Tỵ, năm mới 2015 nên chọn những người có năm sinh như sau xông nhà: 1952; 1957; 1966; 1975; 1978; 1987; 1964; 1965; 1967; 1982.

chọn người hợp tuổi xông nhà
Người tuổi Đinh Tỵ trong năm 2015 nên mượn những người sinh
năm 1952; 1957; 1966; 1975…xông nhà

Dưới đây là những phân tích cụ thể của 3 tuổi hợp nhất với chủ nhà:

Năm sinh 1952 (Nhâm Thìn bản mệnh Tràng lưu thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của chủ nhà, có thể dùng được
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim tương sinh với bản mệnh Thủy của khách xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương hợp với Đinh của chủ nhà, rất tốt
– Thiên can của năm 2015 là Ất bình thường, không khắc với Nhâm của người xông nhà, có thể dùng được
– Địa chi của người xông nhà là Thìn bình thường, không khắc với Tỵ của chủ nhà, có thể dùng được
– Địa chi của năm 2015 là Mùi bình thường, không khắc với Thìn của người xông nhà, có thể dùng được

Điểm đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1957 (Đinh Dậu bản mệnh Sơn hạ hỏa)

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của người xông nhà, có thể dùng được
– Thiên can của người xông nhà là Đinh bình thường, không khắc với Đinh của chủ nhà, có thể dùng được
– Thiên can của năm 2015 là Ất bình thường, không khắc với Đinh của người xông nhà, có thể dùng được
– Địa chi của người xông nhà là Dậu tương hợp với Tỵ của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm 2015 là Mùi bình thường, không khắc với Dậu của người xông nhà, có thể dùng được

Điểm đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh 1966 (tuổi Bính Ngọ bản mệnh Thiên thượng thủy)

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của chủ nhà, có thể dùng được
– Ngũ hành của năm 2015 là Kim tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của người xông nhà là Bính bình thường, không khắc với Đinh của chủ nhà, có thể dùng được
– Thiên can của năm 2015 là Ất bình thường, không khắc với Bính của người xông nhà, có thể dùng được
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ bình thường, không khắc với Tỵ của chủ nhà, có thể dùng được
– Địa chi của năm 2015 là Mùi tương hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt

Điểm đánh giá: 15/20 (Tốt)

(Theo tuvisomenh)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>