Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1979 Kỷ Mùi

Năm sinh chủ nhà 1979 Kỷ Mùi có những tuổi hợp sau đây xông nhà đất đầu năm 2015: 1954; 1990; 1947; 1978; 1987; 1950; 1951; 1959; 1964; 1971.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015
Năm 2015 chủ nhà tuổi Kỷ Mùi nên chọn những ai xông nhà? Ảnh minh họa

Sau đây là chi tiết đánh giá 3 tuổi hợp nhất với mệnh chủ nhà:

Năm sinh Giáp Ngọ 1954

– Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của mệnh chủ nhà, tốt vừa
– Năm 2015 có ngũ hành là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi người xông nhà, tốt vừa
– Thiên can của tuổi người xông nhà là Giáp tương hợp với Kỷ của mệnh chủ nhà, rất tốt
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi người xông nhà, tốt vừa
– Địa chi của tuổi người xông nhà là Ngọ tương hợp với Mùi của mệnh chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm 2015 là Mùi tương hợp với Ngọ của tuổi người xông nhà, rất tốt

Điểm đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh Canh Ngọ 1990

– Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của mệnh chủ nhà, tốt vừa
– Năm 2015 có ngũ hành là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi người xông nhà, tốt vừa
– Thiên can của tuổi người xông nhà là Canh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của mệnh chủ nhà, tốt vừa
– Thiên can của năm 2015 là Ất tương hợp với Canh của tuổi người xông nhà, rất tốt
– Địa chi của tuổi người xông nhà là Ngọ tương hợp với Mùi của mệnh chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm 2015 là Mùi tương hợp với Ngọ của tuổi người xông nhà, rất tốt

Điểm đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm sinh Đinh Hợi 1947

– Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của mệnh chủ nhà, tốt vừa
– Năm 2015 có ngũ hành là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi người xông nhà, tốt vừa
– Thiên can của tuổi người xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của mệnh chủ nhà, tốt vừa
– Thiên can của năm 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi người xông nhà, tốt vừa
– Địa chi của tuổi người xông nhà là Hợi tương hợp với Mùi của mệnh chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm 2015 là Mùi tương hợp với Hợi của tuổi người xông nhà, rất tốt

Điểm đánh giá: 14/20 (Khá)

(Theo tuvisomenh)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>