Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm Canh Thân 1980

Chủ nhà tuổi Canh Thân 1980, trong năm nay hãy mượn những người sinh năm sau đây xông nhà đất: 1975; 1952; 1967; 1966; 1982; 1983; 1953; 1990; 1960; 1978

tuổi canh thân
Những tuổi tốt nhất xông nhà cho chủ nhà tuổi Canh Thân
trong năm nay 2015 là 1975; 1952; 1967

Sau đây là chi tiết 3 tuổi phù hợp nhất với chủ nhà:

Năm sinh 1975 (tuổi Ất Mão – Đại khê thủy)

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà thuộc Thủy tương sinh với Mộc của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay 2015 thuộc Kim tương sinh với Thủy của tuổi người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của tuổi người xông nhà là Ất tương hợp với Canh của chủ nhà, rất tốt
– Thiên can của năm nay 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi người xông nhà, hơi tốt
– Địa chi của tuổi người xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Thân của chủ nhà, hơi tốt
– Địa chi của năm nay 2015 là Mùi tương hợp với Mão của tuổi người xông nhà, rất tốt

Tổng điểm đánh giá: 18/20 (Tốt)

Năm sinh 1952 (tuổi Nhâm Thìn – Tràng lưu thủy)

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà thuộc Thủy tương sinh với Mộc của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay 2015 thuộc Kim tương sinh với Thủy của tuổi người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của tuổi người xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Canh của chủ nhà, hơi tốt
– Thiên can của năm nay 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi người xông nhà, hơi tốt
– Địa chi của tuổi người xông nhà là Thìn tương hợp với Thân của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm nay 2015 là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi người xông nhà, hơi tốt

Tổng điểm đánh giá: 17/20 (Tốt)

Năm sinh 1967 (tuổi Đinh Mùi – Thiên thượng thủy)

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà thuộc Thủy tương sinh với Mộc của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay 2015 thuộc Kim tương sinh với Thủy của tuổi người xông nhà, rất tốt
– Thiên can của tuổi người xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của chủ nhà, hơi tốt
– Thiên can của năm nay 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi người xông nhà, hơi tốt
– Địa chi của tuổi người xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của chủ nhà, hơi tốt
– Địa chi của năm nay 2015 là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Mùi của tuổi người xông nhà, hơi tốt

Tổng điểm đánh giá: 16/20 (Tốt)

(Theo tuvisomenh)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>