Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm Tân Dậu 1981

Chủ nhà sinh năm Tân Dậu 1981, năm nay nên chọn những người có năm sinh như sau đây xông nhà đất: 1966; 1952; 1953; 1983; 1974; 1967; 1976; 1990; 1956; 1964.

tuổi Tân Dậu
Những người tuổi Bính Ngọ, Nhâm Thìn và Quý Tỵ được cho là tốt nhất để xông nhà
cho gia chủ sinh năm 1981 Tân Dậu

Dưới đây là trình bày chi tiết 3 tuổi xông nhà thích hợp nhất với Gia chủ:

Sinh năm 1966 (tuổi Bính Ngọ – Thiên thượng thủy)

– Ngũ hành Thủy của tuổi xông nhà tương sinh với Mộc của gia chủ, cực tốt
– Ngũ hành Kim của năm nay 2015 tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, cực tốt
– Thiên can của tuổi xông nhà là Bính tương hợp với Tân của gia chủ, cực tốt
– Thiên can của năm nay 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, tốt vừa
– Địa chi của tuổi xông nhà là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của gia chủ, tốt vừa
– Địa chi của năm nay 2015 là Mùi tương hợp với Ngọ của tuổi xông nhà, cực tốt

Tổng điểm: 18/20 (Tốt)

Sinh năm 1952 (tuổi Nhâm Thìn – Tràng lưu thủy)

– Ngũ hành Thủy của tuổi xông nhà tương sinh với Mộc của gia chủ, cực tốt
– Ngũ hành Kim của năm nay 2015 tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, cực tốt
– Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Tân của gia chủ, tốt vừa
– Thiên can của năm nay 2015 là Ất không hợp cũng không khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, tốt vừa
– Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Dậu của gia chủ, cực tốt
– Địa chi của năm nay 2015 là Mùi không tương hợp cũng không xung khắc với Thìn của tuổi người xông nhà, tốt vừa

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Sinh năm 1953 (tuổi Quý Tỵ – Tràng lưu thủy)

– Ngũ hành Thủy của tuổi xông nhà tương sinh với Mộc của gia chủ, cực tốt
– Ngũ hành Kim của năm nay 2015 là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, cực tốt
– Thiên can của tuổi xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Tân của gia chủ, tốt vừa
– Thiên can của năm nay 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi xông nhà, tốt vừa
– Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ tương hợp với Dậu của gia chủ, cực tốt
– Địa chi của năm nay 2015 là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi xông nhà, tốt vừa

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

(Theo tuvisomenh)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>