This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1979 Kỷ Mùi

20150212110622-2a58 Năm sinh chủ nhà 1979 Kỷ Mùi có những tuổi hợp sau đây xông nhà đất đầu năm 2015: 1954; 1990; 1947; 1978; 1987; 1950; 1951; 1959; 1964; 1971. Năm 2015 chủ nhà tuổi Kỷ Mùi nên chọn những ai xông nhà? Ảnh minh họa Sau đây là chi tiết đánh giá 3 tuổi hợp

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

20150211161104-d093 Những người có năm sinh sau đây: 1950; 1963; 1947; 1955; 1970; 1980; 1986; 1987; 1993; 1995 phù hợp xông nhà cho chủ nhà sinh năm 1978 Mậu Ngọ. Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ. Ảnh minh họa Sau đây là những phân tích về mức độ tốt

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

20150210161614-7fe7 Chủ nhà sinh năm 1977 Đinh Tỵ, năm mới 2015 nên chọn những người có năm sinh như sau xông nhà: 1952; 1957; 1966; 1975; 1978; 1987; 1964; 1965; 1967; 1982. Người tuổi Đinh Tỵ trong năm 2015 nên mượn những người sinh năm 1952; 1957; 1966; 1975…xông nhà Dưới đây là những phân tích

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1975 Ất Mão

file.519867 Gia chủ sinh năm 1975 Ất Mão, năm 2015 nên nhờ những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1970; 1983; 1954; 1955; 1963; 1966; 1967; 1975; 1953; 1962. Chọn người xông nhà hợp với người tuổi Mão 1975. Ảnh minh họa Dưới đây là bảng phân tích cụ thể: Năm sinh 1970 (Canh

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1976 Bính Thìn

20150209160943-663d Chủ nhà sinh năm 1976 Bính Thìn, trong năm mới 2015 nên chọn những người có năm sinh như sau xông nhà, đất: 1956; 1957; 1966; 1978; 1983; 1995; 1958; 1953; 1965; 1967. Chủ nhà tuổi Bính Thìn có thể chọn những người sinh năm 1956; 1967; 1966…xông nhà trong năm 2015. Ảnh minh họa

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần

file.519794 Gia chủ sinh năm 1974 Giáp Dần, năm 2015 nên nhờ những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1954; 1966; 1983; 1963; 1971; 1975; 1952; 1955; 1962; 1967. Chọn Năm sinh cho người tuổi Giáp Dần 1974. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1973 Quý Sửu

file.516255 Gia chủ sinh năm 1973, Quý Sửu, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1953; 1975; 1983; 1952; 1974; 1966; 1948; 1960; 1965; 1968. Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho tuổi Quý Sửu. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng

Ngày Lễ Tết – Tết Cổ Truyền – Ngày Tết – Ngày Lễ