xem tuổi xông nhà năm 2015

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1960 Canh Tý

file.516083 Gia chủ sinh năm 1960 Canh Tý, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1995; 1952; 1965; 1983; 1953; 1957; 1975; 1947; 1948; 1949. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1995 (Ất Hợi

Chọn tuổi xông tất tết Ất Mùi 2015 cho người sinh năm 1959 Kỷ Hợi

file.515742 Gia chủ sinh năm 1959 Kỷ Hợi, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1974; 1966; 1967; 1952; 1975; 1982; 1987; 1990; 1964; 1978. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Dưới đây là bảng phân tích cụ thể mức độ tốt từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên